Офіційний веб-сайт

календар

«   Жовтень 2020   »
Пн 5121926
Вт 6132027
Ср 7142128
Чт18152229
Пт29162330
Сб310172431
Нд4111825 

пошук

офіційні сайти району

Проект внесення змін до генерального плану міста Приморськ

ПРОЕКТ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ МІСТА ПРИМОРСЬК
З ДЕТАЛЬНИМ ПЛАНОМ ТЕРИТОРІЇ В РАЙОНІ ВУЛИЦІ „КУРОРТНА”

ВСТУП

Підставою для внесення змін до генерального плану міста Приморськ запорізької області є Рішення XXXIII сесії VI скликання Приморської міської ради від 6 жовтня 2014 року. Згідно цього Рішення між замовником — Приморською міською радою, і організацією – розробником внесення змін до генерального плану міста — інститутом «Укрміськбудпроект» укладено договір на виконання проектної документації № 1187/15.

Необхідність внесення змін до генерального плану викликана змінами, які відбуваються в соціально-економічній діяльності країни і пов'язані з переходом до ринкової економіки, а також відсутністю сучасної, в концептуальному відношенні, проектної документації, спрямованої на перспективний розвиток міста.

При роботі над проектом використані матеріали генерального плану міста, розроблені в 1994 році АП інститут «Укрміськбудпроект», м. Харків.

Враховано Містобудівне обґрунтування розміщення туристично-рекреаційної прибережної морської зони і берегоукріплення в м. Приморськ Приморського району Запорізької області, розроблене в 2011 році, м. Одеса.
Головна мета внесення змін до генерального плану населеного пункту полягає у обґрунтуванні потреб і визначенні основних напрямків використання території; урахуванні державних, громадських і приватних інтересів під час планування і використання територій; визначенні меж функціональних зон, пріоритетних і допустимих видів використання та забудови територій; формуванні планувальної структури та просторової композиції забудови міста; оцінці загального стану довкілля населеного пункту і визначенні містобудівних заходів щодо поліпшення екологічного та санітарно-гігієнічного стану, а також визначенні територій, які мають інженерно-будівельні, санітарно-гігієнічні, природоохоронні та інші обмеження їх використання.

Розрахунковий термін проекту прийнятий на 2035 рік і складає 20 років з відокремленням першої черги — 7 років. Розрахункова чисельність населення міста складає 13 тисяч мешканців.

АНАЛІЗ ЗОВНІШНІХ І ВНУТРІШНІХ ФАКТОРІВ,
ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ТА ОБМЕЖЕННЯ РОЗВИТКУ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ

Конкурентні переваги та обмеження подальшого розвитку міста Приморськ розглядаються в контексті особливостей структурно-планувального та соціально-економічного розвитку Запорізької обласної системи розселення, та значення Приморського району, як одного із її структурних елементів.

Оскільки розселення району, що сформувався вздовж Азовського моря, останнім часом все більш пов’язується з природними умовами, природна (рекреаційна) складова враховується як можливий ресурс подальшого формування населеного пункту поряд із традиційною сільськогосподарською направленістю економічного функціонування зазначеної місцевості.

Це підтверджується і матеріалами «Схеми планування території Запорізької області», розробленої фахівцями Українського державного науково-дослідного інституту проектування міст «Діпромісто» в 2009-2011 роках.

Таким чином, до основних факторів, що визначають конкурентні переваги й можливості стратегічного розвитку міста віднесені:
1.Розміщення поселення на березі Азовського моря в зоні формування перспективної туристично-рекреаційної та курортної смуги від Бердянська до Кирилівки.
2.Розташування поселення з виходом на автомагістраль Е-58 (М-14) Бердянськ – Мелітополь – Запоріжжя, що в подальшому може розглядатися як основа для формування транспортного коридору в рамках розвитку рекреаційної зони вздовж усього побережжя Азовського моря.
3.Наявність рекреаційного потенціалу, що відрізняється унікальним поєднанням фізико-географічних, ґрунтових та екологічних факторів:
- розташуванням в гирлі степової ріки Обіточної, що являє собою резервуар питної води;
- близькість до заповідного господарства Обіточної коси;
- унікальний вплив аерозолю морського повітря, насиченого життєво важливими мікроелементами, такими як йод, бром, бор;
- рельєф місцевості, по поділяє територію міста й рекреаційну зону;
- родючі ґрунти – чорноземи південні, що в районі Приморська наближаються до берегової полоси і нависають над морем.
4.Наявність стратегічних, в тому числі екологічних, програм розвитку поселення – сумісний українсько-канадський проект «Безпечне місто», 2009 рік.; Інвестиційний проект програми озеленення і розвитку курортного полісу «Ногайськ», ЧП «АЕЛІКА» та інші.
Аналіз існуючого стану міста дозволяє сформулювати основні обмеження і проблеми, що склалися на його території, можуть заважати подальшому розвитку поселення, і повинні бути вирішені в процесі проектування:
 Недостатній рівень розвитку зовнішньої і внутрішньої інженерно-транспортної інфраструктури населеного пункту.
 Незадовільний рівень стану природних умов для створення конкурентоспроможного міста – курорту, що полягають у необхідності:
- очистки і благоустрою ріки Обіточної – головної ріки міста;
- зменшення ерозійних процесів, що розповсюджуються на морське узбережжя завдяки неконтрольованому сільськогосподарському використанню територій, місцями, до 50 м від рівня води;
- надмірна доступність території впливу повітряних мас не тільки морських, але і сухих континентальних;
- високі літні температури;
- слабкий ступінь озеленення.
 Відсталість природно-рекреаційної організації території поселення від сучасних вимог до її використання в структурі господарського комплексу.

ОБГРУНТУВАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

З урахуванням ситуації, що склалася, пропонується стратегія розвитку міста Приморськ Приморського району Запорізької області, що передбачає формування «Безпечного міста» - енергоефективного курортополісу.
В якості основних факторів, що обумовлюють стратегічні особливості, визначаються значення поселення у територіальній організації приморської зони урбанізації Запорізької системи розселення, його вигідне економіко-географічне положення, та забезпечення екологічної сталості й ефективності.

Таким чином, стратегія спрямована на досягнення ряду цілей у структурно-планувальному, соціально-економічному та правовому аспектах.

В структурно-планувальному відношенні зберігається та посилюється значення міста в районній (місцевій) системі розселення як елемента урбанізованої зони рекреаційного призначення, що формується вздовж акваторії Азовського моря від Бердянська до Кирилівки і далі в Херсонській області до Генічеська.

Соціально-економічна сталість забезпечується розвитком, на тлі традиційних функцій господарського комплексу, третинного та четвертинного секторів економіки (при наявності відповідних тенденцій в структурі господарського комплексу області в умовах становлення постіндустріального суспільства).

При цьому передбачається функціональне вдосконалення самого міста шляхом розвитку поліфункціонального господарського комплексу при постійному нарощувані і вдосконаленні функцій.

Природна складова використовується для формування курортно-туристичних та рекреаційних зон не тільки місцевого, а й регіонального та республіканського рівня як місто утворююча функція.

Положення міста сприяє як розвитку нової, так і вдосконаленню існуючої транспортної інфраструктури.
Необхідним і обов’язковим стає формування сучасної культурно-побутової інфраструктури вздовж усієї головної планувальної осі міста в межах поселення, як вздовж головної вулиці, так і в курортній зоні.

В правовому аспекті стратегія спирається на укріплення місцевого самоврядування та розвиток різноманітних форм партнерства на основі державного законодавства.

Особливе значення в сучасних умовах має подальше впорядкування нової сельбищної території з індивідуальною забудовою, що розташована вздовж ріки Обіточна в південній частині міста., вибіркова реконструкція та ущільнення забудови існуючих територій міста.

На території міста визначено зони з особливими умовами використання:
 водоохоронна зона 100 м від акваторії Азовського моря;
 санітарно-захисна зона 500 м від курортної зони;
 водоохоронна зона 50 м від ріки Обіточна;
санітарно-захисна смуги від підприємств, установ, територій у
Генеральним планом передбачається комплексний благоустрій та організація зеленої водоохоронної зони ріки, що включаються в єдину систему благоустрою усього населеного пункту.

Зелені насадження запроектовано поряд з установами культурно-побутового призначення в центрі, вздовж усіх вулиць та в водоохоронній смузі акваторії Азовського моря, а також у санітарно-захисній зоні рекреаційної забудови.

На сьогодні, в контексті розвитку курортної зони, ДП УДПІ «Укрміськбудпроект» виконав Детальний план території в районі вулиці Курортна, який представлено для розгляду.

Генеральний план міста та детальний план території в районі вулиці „Курортна”, у відповідності до існуючого законодавства, публікується в джерелах масової інформації.

 

Звернення

Голова райдержадміністрації
Голови райдержадміністрації

Васильчишиної Вікторії Михайлівни

посилання

офіційні сайти держ установ

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International